zemen.eu EN

Традиции в Земен

Земен е запазил много традиции от миналото. В днешно време има няколко основни събития, които събират хората от Земен и околностите.

Кукери

Както в цяла западна България, така и в Земен, кукерските игри се честват всяка година. Това е езически обичай останал още от древността, наследен от хората, които са живели по тези земи тогава - траките. Те вярвали, че като се маскират на страшни създания и зверове, ще изгонят злите демони и злото, което се е събрало през изминалата година. Вярвали че, тътенът на големите звънци плаши дявола, а кукерските танци носят здраве и берекет на населението.  Всяка година през януари, кукерите се събират и обилалят целия град, а силното дрънкане на звънците отеква надалеч.

Кукери - 12.03.2011, Земен

Събор на манaстира

Всяка година на най-близката събота до 24-ти май, се провежда традиционен събор на Земенския манастир. Съборът е в чест на освещаването на първата манстирска сграда, построена от майстор Миленко Велев от с.Блатешница на 20 май 1867г.

Събор на гр. Земен

Най-големият събор на града и цялата община, който се провежда на най-близката събота до 9-ти август. Традицията датира още от 1909г., когато била открита жп. гара Земен.