zemen.eu EN

Население на Земен

Град Земен, като административен център, все още е най голямото селище в общината. През последните години се регистрира голям спад в броя на населението. Естественият прираст на населението от четири десетилетия намалява, като за периода 2005 - 2015г. броя на починалите надхвърля в пъти броя на родените, което е много потресаваща статистика. Преброяването на населението през 2011 г. отчита една много неблагоприятна възрастова структура на населението.

Засилен е и процесът на изселване на младите хора към големите градове, макар че не всички сменят жителството си. Много хора ежедневно пътуват до Перник, където работят. Вече не са малко семействата преместили се големите градове, учеличават се и тези, заминали в чужбина. Няма какво да виним хората, че напусат Земен. Работните места в Земен все повече намаляват, а нови не се откриват. Загрижени за своето бъдеще, хората търсят реализация на трудовия пазар в големите градове, защото в Земен такава възможност няма.

Най-мрачната тенденция е намаляването на младите хора в града. Това е безпогрешен знак какво ще е бъдещето на това селище. Без млади хора няма живот. Единственото нещо което задържа децата тук е училището, но до кога ли...? На път е да бъде закрита гимназията, надяваме се поне основното училище да оцелее. След направения ремонт на детската градина, тя стана уютно място за малките деца, жалко че броя им също намалява.

Ако нещо решително не се направи, град Земен ще агонизира дълго и накрая неминуемо ще го сполети участта на онова забравено средновековно село, чието име все още носи...