zemen.eu EN

Герб на ЗеменНа герба на Земен са изобразени три много важни за града, природно-исторически забележителности:

  • Река Струма
  • Над реката е църквата на Земенският манастир. Манастирът е историческа забележителност и е един от най-старите в България. С уникалните систенописи е един от малкото оцелели паметници на българското средновековно строителство, архитектура и стенопис. Той е уникален паметник на българската култура.
  • Най-отгоре е крепостта "Земенско кале" - стара крепост, чиито руини все още се извисяват на една висока скала в Земенския пролом и които напомнят за славното минало на Земен и околността.