zemen.eu EN

За Земен

Данни за града

Координати 42.481N, 22.748E
Площ землище 21.25 km 2
Надморска височина 600 m.
Област Перник
Разстояние от София 70 km.
Население 1642 (15.09.2015)
Телефонен код 07741
Пощенски код 2440
 

Земен е малък и красив град в западна България. От 1974 г. Земен е обявен за град и сега е териториално-административен център на още 18 селища от Земенската община в Пернишка област.

Релеф

Земен се характеризира с предимно планински релеф. Градът е оградено на юг от Риша планина (част от Конявската планина), на запад от Земенската планина, а на север се намират Рудините (част от Краешките планини). Земенската планина е най-високата в околността със своя връх "Тичък" (1295м.), който е на 25-то място по височина в България. Територията на общината е разположена в планинската и полупланинска част на западна България. Планините около Земен и горите в тях са определящ фактор за състоянието на климата, водите и биоразнообразието в района.

Земенската планина
Риша планина

Води

Земен е богат на водни ресурси. През града тече река Струма, която в древността е известна под името Стримон. Тя води началото си от Витоша, дълга е 415 км., като 13 км. протича през община Земен. Тук тя се влива с Треклянска река и с още няколко малки реки. По своето поречие Струма е създала много живописни проломи, но един от най-живописните от тях е Земенския пролом.

Река Струма
Река Струма в земенския пролом

Едно тихо, уютно и красиво кътче от Земенската природа е езерото, което е потънало в разкошна зеленина през по-голямата част от годината. Земенското езеро се е образувало при строежа на жп. линията, която е пресекла минаващата оттам река Струма.  Образувало се езерце, подхранвано от малко изворче в единя му край.

Земенското езеро

На два километра от центъра се намира земенският язовир, който е разположен в много живописна местност в полите на Риша планина. На площ язовирът е от категорията на малките водоеми, но водата му е изключително чиста, идваща от планината.

Климат

В Земен климата е умерено-континентален, като планините обуславят и климат с планински характер. Срещат се и температурни инверсии.